Maiseman tarina-opas antaa palvelumuotoilun työkalut paikan tuotteistamiseen ja markkinointiin.

Komulainen, Minna (toim.) 2013. Maiseman tarina. Opas maisemapalveluiden luomiseen.

Julkaisijat: Sitra & Maa-ja kotitalousnaisten Keskus. Hinta 20 €.

Tilaa: info@digitaalinenliiketoiminta.fi